Státní okresní archiv Znojmo - Místní národní výbor Starý Petřín

Číslo fondu/sbírky:
681
Název fondu/sbírky:
Místní národní výbor Starý Petřín
Značka fondu/sbírky:
St.P/II
Datace:
(1885) 1945 - 1990
Původce:
Místní národní výbor Starý Petřín - na základě usnesení plenárního zasedání ONV Znojmo ze dne 22. 04. 1960 č. 5711 byl zřízen společný MNV pro obce Starý Petřína Nový Petřín, sloučením vznikla obec s názvem Starý Petřín (s účinností od voleb 1960, tj. červen 1960) - od roku 1960 částí Starého Petřína obec Nový Petřín, od roku 1964 obec Jazovice a k 1. 8. 1976 integrovány obce Podhradí nad Dyjí, Stálky a Šafov - usnesením plenárního zasedání ONV Znojmo č. XXI-57/01 ze dne 27. 04. 1976 bylo schváleno zřízení společného MNV pro obce Starý Petřín, Šafov, Podhradí, Stálky se sídlem v obci Starý Petřín s platností ode dne vyhlášení voleb do NV (22. - 23. říjen 1976) k 1.1.1986 obec příslušná do matričního obvodu Vranov nad Dyjí
Popis:
Zápisy ze schůzí místní správní komise, rady a pléna MNV 1945-1954, 1970-1989, obecní matrika 1952-1953, ohlašovací kniha cizinců 1949-1953, hlavní účetní knihy 1946-1953, pokladní deníky 1946-1953, podací protokoly 1945-1952, 1957-1989, obecní záležitosti (spisy) 1953, přídělové řízení v obci 1948-1951, voličské seznamy 1946-1948, stavební dokumentace 1947, obecní rozpočty a výroční účty 1946-1953, zápisy ze schůzí výboru žen 1957-1960, přihlášky k trvalému pobytu 1953-1957, spisový materiál vzniklý z rozhodnutí rady a pléna MNV 1956-1963, přenesení pravomocí na komise MNV 1959, zemědělské záležitosti 1964-1966, domovní katastr 1953, kniha příjmů 1954, knihy vydání 1955-1964, deník 1958, inventární knihy 1954, 1960, zápisy ze schůzí komisí MNV 1977-1989, zápisy ze schůzí občanských výborů 1977-1990, rozpočty, statistika a rozbory hospodaření 1962-1990.
Metráž (bm):
Nezpracováno
Zpracováno
Inventarizováno
0.01
1.16
0
Jazyk:
čeština, němčina
Místo vzniku:
Útěchovičky
Tématické skupiny:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace