Literární archiv Památníku národního písemnictví

Jablonský Boleslav

Otevřít
Tematický popis: 1. Doklady a) vlastní; cizí (týkající se převezení pozůstatků Boleslava Jablonského z Krakova do Prahy) 2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná. 3. Rukopisy a) vlastní ( básně, próza, kázání, poznámky); b) cizí. 4. Tisky. 5. Výstřižky. 6. Fotografie. 7. Varia. 8. Dokumentace.
Archiv:
Datace:
1834 - 1949
Původce:
JABLONSKÝ Boleslav (vl. jm. Eugen Karel Tupý) 1813 - 1881; básník, člen premonstrátského kláštera na Strahově.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, latina, němčina, polština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Jaenig Karel

Otevřít
Tematický popis: 1. Doklady a) vlastní; b) rodinné. 2. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná; c) cizí. 3. Rukopisy a) vlastní (kázání); b) cizí. 4. Tisky. 5. Fotografie.
Archiv:
Datace:
1861 - 1922
Původce:
JAENIG Karel 1835 - 1914; katolický kněz, kulturní pracovník.
Místo vzniku:
Strakonice
Jazyk:
čeština, italština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Jahn Jiljí Vratislav

Otevřít
Tematický popis: 1. Doklady a) vlastní; b) rodinné. 2. Korespondence a) přijatá (A. Bělohoubek, V. Brandl, J. Gebauer, E. Holub, E. Krásnohorská, J. Neruda, J. V. Prášek, L. Procházka, Z. Przesmycki, B. Smetana, V. Šolc, A. Tille, E. Tonner, F. A. Urbánek, V. Vlček, A. Vysoký, Z. Winter, nakladatelství I. L. Kober); b) rodinná; c) cizí (K. S. Amerling). 3. Rukopisy a) vlastní (poezie, povídky, divadelní hry, články, deníky, poznámky); b) cizí (K. J. Erben, V. Svoboda, V. Šolc). 4. Tisky. 5. Výstřižky. 6. Fotografie. 7. Varia.
Archiv:
Datace:
1789 - 1933
Původce:
JAHN Jiljí Vratislav 1838 - 1902; ředitel reálné školy, básník, dramatik, spisovatel.
Místo vzniku:
Strakonice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Jahn Metoděj

Otevřít
Tematický popis: 1. Korespondence a) přijatá; b) odeslaná. 2. Rukopisy vlastní (poezie, povídky). 3. Výstřižky. 4. Fotografie.
Archiv:
Datace:
1886 - 1925
Původce:
JAHN Metoděj 1865 - 1942; učitel, básník, spisovatel.
Místo vzniku:
Strakonice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Jahoda Josef

Otevřít
Tematický popis: 1. Korespondence a) přijatá (F. Flos, J. S. Guth-Jarkovský, A. Jirásek, V. Klofáč, J. S. Machar, F. S. Procházka, F. Sekanina, F. Vrobel); b) odeslaná; c) cizí. 2. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, divadelní hry); b) cizí (J. Imlauf). 3. Tisky. 4. Výstřižky.
Archiv:
Datace:
1888 - 1946
Původce:
JAHODA Josef 1872 - 1946; učitel, novinář, spisovatel.
Místo vzniku:
Strakonice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Jakobson Roman Osipovič

Otevřít
Tematický popis: 1. Korespondence a) přijatá (A. Novák, I. Olbracht, B. Pilňak, J. Werich); b cizí (T. Mann A. M. Remizovovi, V. B. Šklovskij). 2. Rukopisy cizí (jazykozpytné studie L. A. Bulachovského, N. Durnova, J. D. Polivanova, V. B. Šklovského).
Archiv:
Datace:
1922 - 1939
Původce:
JAKOBSON Roman Osipovič 1896 - 1982; ruský slavista, profesor ruské filologie na univerzitě v Brně a na univerzitách v USA.
Místo vzniku:
Strakonice
Jazyk:
angličtina, čeština, ruština, turečtina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Jakubec Jan

Otevřít
Tematický popis: 1. Doklady vlastní. 2. Korespondence a) přijatá (F. Drtina, V. Flajšhans, J. Horák, M. Hýsek, J. Karásek, E. Krásnohorská, J. Laichter, J. S. Machar, T. G. Masaryk, M. Murko, J. Polívka, A. Pražák, F. X. Šalda, V. Tille, J. Vlček); b) odeslaná; c) cizí. 3. Rukopisy a) vlastní (pracovní materiály, koncepty); b) cizí (J. Kollár). 4. Tisky. 5. Výstřižky.
Archiv:
Datace:
1819 - 2003
Původce:
JAKUBEC Jan 1862 - 1936; profesor české literatury na Univerzitě Karlově v Praze.
Místo vzniku:
Jazyk:
angličtina, čeština, latina, němčina, řečtina, ruština, slovenština, srbochorvatština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Jakubička Josef

Otevřít
Tematický popis: 1. Rukopisy vlastní (poznámky o roce 1848).
Archiv:
Datace:
1848 - 1848
Původce:
JAKUBIČKA Josef 1814 - 1886; soudce, vlastivědný pracovník Voticka.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Janáček Jaroslav

Otevřít
Tematický popis: 1. Korespondence a) přijatá (I. Hálek, J. B. Kozák, D. Makovický, T. G. Masaryk, A. Škarvan, K. Velemínský, J. Zrzavý); b) odeslaná (D. Makovickému); c) cizí (T. G. Masaryk). 2. Rukopisy a) vlastní (Kronika obce krucemburské, články, přednášky, deníky); b) cizí (A. Škarvan, K. Velemínský). 3. Tisky. 4. Výstřižky. 5. Fotografie.
Archiv:
Datace:
1895 - 1952
Původce:
JANÁČEK Jaroslav 1878 - 1963; úředník, osvětový pracovník, tolstojovský filosof.
Místo vzniku:
Strakonice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Janáčková Jaroslava

Otevřít
Tematický popis: 1. Doklady. 2. Korespondence přijatá. 3. Rukopisy vlastní. 4. Tisky.
Archiv:
Datace:
1930 - 2013
Původce:
JANÁČKOVÁ Jaroslava 1930; profesorka české literatury na Filosofické fakultě UK, literární historička, editorka literatury 19. století.
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace