Sakařová - Malá Alena, PhDr., CSc.

Otevřít
Tematický popis: Rukopisy vědeckých prací, podklady k monografii o dějinách jáchymovské mincovny, zápisy z přednášek na FF UK, dokumentace
Archiv:
Datace:
(1926) 1949 - 1991
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, francouzština, latina, němčina, polština, slovenština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Salbuchy

Otevřít
Tematický popis: privilegia šlechtická - privilegia osobní - privilegia městská - privilegia cechovní
Archiv:
Datace:
1530 - 1832
Původce:
Spojená česko-rakouská kancelář (1762-1848); vídeňská expositura české kanceláře (1513-1626)
Místo vzniku:
Vídeň
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení do roku 1918

Salesiáni - dům, Praha

Otevřít
Tematický popis: kláštery, řád salesiánů, školy
Archiv:
Datace:
1933 - 1950
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - řádové provincialáty, kláštery, koleje a řeholní domy

Šamberger Zdeněk, PhDr., CSc.

Otevřít
Tematický popis: Dějiny archivnictví, archivní terminologie, archivní metodika, archivní problematika, edice, archivní výstavy, dokumentace, komentáře, korespondence osobní, korespondence s institucemi, sborníky, odborné knihy, odborné časopisy, pozvánky.
Archiv:
Datace:
1927 - 2009
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Saská selská osídlovací společnost, Drážďany

Otevřít
Tematický popis: Zemědělství - vnucené správy statků - hospodaření na statcích - lesní hospodářství - pacht - účetnictví zemědělští dělníci - germanizace - Sudety - německé osídlování
Archiv:
Datace:
1939 - 1945 (1947)
Původce:
Saská selská osídlovací společnost (Sächsische Bauernsiedlung), (1939-1945)
Místo vzniku:
Drážďany
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Německé hospodářské organizace, svazy a spolky 1938 - 1945

Sbírka "Dopisy německé Mařence"

Otevřít
Tematický popis: Xerokopie korespondence mezi svitavskou Němkou a českým evangelickým farářem po odsunu Němců z Československa (sbírka obsahuje 13 dopisů z let 1946-1952).
Archiv:
Datace:
1946 - 1952
Původce:
Místo vzniku:
Göhlen, Tábor
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Sbírky opisů a kopií archiválií (zde i opisy archiválií ze zahraničních archivů)

Sbírka - Federace českých anarchistů

Otevřít
Tematický popis: Anarchismus, sjezdy, dokumentace tisková, soukromá korespondence
Archiv:
Datace:
1892 - 1921
Původce:
Různé skupiny a spolky anarchistů; Česká anarchistická federace (1905-1919), (Federace českých anarchistů); Svaz komunistických skupin (1919-1921); Československá strana socialistická (1919-1923)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Politické strany, hnutí a organizace 1945-1990 - ústřední a zemské orgány, Sbírky opisů a kopií archiválií (zde i opisy archiválií ze zahraničních archivů)

Sbírka - Národní výbory 1918-1920

Otevřít
Tematický popis: Národní výbory 1918
Archiv:
Datace:
1918 - 1920
Původce:
ÚD KSČ (1950-1968)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Národní výbory, Sbírky opisů a kopií archiválií (zde i opisy archiválií ze zahraničních archivů)

Sbírka - Politické a vzdělávací spolky v Čechách

Otevřít
Tematický popis: Spolky, spolková agenda, členské a finanční záležitosti, přednášková, vzdělávací, osvětová a politická činnost, dokumentace
Archiv:
Datace:
1868 - 1938
Původce:
Politický klub dělnický v Čechách (1890-1906); Politickoobčanský spolek v Čechách (1894-1900); Dělnické spolky (1868 až 1938); Dělnická akademie Praha (1897-1922)
Místo vzniku:
Čechy, Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Organizace a spolky do roku 1948 (1951)

Sbírka alb

Otevřít
Tematický popis: Politika, průmysl, osoby, kultura, vojenství, různé. Album z pozůstalosti spisovatele Zdeňka Němečka.
Archiv:
Datace:
1890 - 2008
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Sbírky obrazového materiálu, fotografií a negativů
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace