Státní okresní archiv Znojmo

Jednotné zemědělské družstvo Onšov

Otevřít
Tematický popis: Zápisy ze schůzí představenstva a členských schůzí 1950-1973, roční výkaz hospodaření JZD 1972, podníková evidence pozemků 1965, rozbory, výkazy, bilance 1971-1972, evidence členů JZD 1950-1970, evidence pracovních jednotek 1951-1971.
Archiv:
Datace:
1950 - 1973
Původce:
Jednotné zemědělské družstvo Onšov - JZD založeno 16. 9. 1949 - usnesením členské schůze ze dne 27. 2. 1973 a se souhlasem rady ONV ve Znojmě ze dne 26. 4. 1973 bylo Jednotné zemědělské družstvo Onšov sloučeno s Jednotným zemědělským družstvem Lesná jako družstvem přejímajícím k 1. 1. 1976 JZD Citonice
Místo vzniku:
Ohnišťany
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Družstva zemědělská

Jednotné zemědělské družstvo Oslnovice

Otevřít
Tematický popis: Pětiletý plán rozvoje JZD (na léta 1971-1975) 1971, roční výkazy JZD 1971-1973.
Archiv:
Datace:
1971 - 1973
Původce:
Jednotné zemědělské družstvo Oslnovice - usnesením členské schůze ze dne 6. 11. 1973 a se souhlasem rady ONV ve Znojmě ze dne 18. 7. 1974 bylo Jednotné zemědělské družstvo Oslnovice sloučeno s Jednotným zemědělským družstvem Korolupy jako družstvem přejímajícím
Místo vzniku:
Řemenov
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Družstva zemědělská

Jednotné zemědělské družstvo Pavlice

Otevřít
Tematický popis: Evidence členů 1958-1971, evidence pracovních jednotek 1969-1976, seznam pracovníků 1975-1976, inventarizace 1976, hlavní kniha 1976, deník 1976, pokladní deník 1970-1976.
Archiv:
Datace:
1958 - 1976
Původce:
Jednotné zemědělské družstvo Pavlice - JZD založeno 5. 2. 1951 - usnesením členské schůze ze dne 30. 12. 1976 a se souhlasem rady ONV ve Znojmě ze dne 30. 6. 1977 bylo Jednotné zemědělské družstvo v Pavlicích sloučeno s Jednotným zemědělským družstvem "Družba" se sídlem v Blížkovicích jako družstvem přejímajícím - k 1. 1. 1977 integrováno do JZD Blížkovice
Místo vzniku:
Řeženčice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Družstva zemědělská

Jednotné zemědělské družstvo Petrovice

Otevřít
Tematický popis: Členské přihlášky 1956-1973, zápisy o převzetí živého a mrtvého inventáře do JZD 1956-1960, 1967, výrobně finanční plán 1973, osobní konta členů 1958-1973, roční účetní výkazy 1967-1975, agenda ekonoma 1962-1964, soupisy zůstatků členských podílů (Lesonice) 1965, zápisy ze schůzí revizní komise 1965.
Archiv:
Datace:
1956 - 1975
Původce:
Jednotné zemědělské družstvo Petrovice - JZD založeno v roce 1956 - k 1. 1. 1962 JZD "Jaro" Petrovice (sloučené: Kadov, Lesonice) - usnesením členské schůze ze dne 26. 11. 1974 a se souhlasem rady ONV ve Znojmě ze dne 17. 7. 1975 bylo Jednotné zemědělské družstvo "Jaro" Petrovice sloučeno s Jednotným zemdělským družstvem Vémyslice jako družstvem přejímajícím - k 1. 1. 1977 sloučené do JZD "9. května" Moravský Krumlov
Místo vzniku:
Brno - Maloměřice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Družstva zemědělská

Jednotné zemědělské družstvo Plaveč

Otevřít
Tematický popis: Zápisy ze schůzí členských, představenstva, výborových a schůzí dozorčí a normovací komise 1949-1975, zápisy ze schůzí revizní a inventurní komise 1955-1965, kniha členů 1950-1953, knihy došlé pošty 1961-1969, zápisy ze schůzí sociální komise 1962-1966, stanovy družstvo 1961, 1965, pracovní řád 1950, smlouva s STS Plaveč 1958, majetkoprávní záležitosti 1963-1974, výpisy z podnikového rejstříku 1972-1975, zápisy z prověrek a kontrol 1965-1971, výběr z korespondence 1953-1972, evidence členů 1955-1956, seznamy členů a pracovníků 1962-1966, evidence nemovitostí 1967-1970, stavební záležitosti 1959-1973, hlavní knihy 1949-1974, pokladní knihy 1945-1975, knihy investic 1948-1955, kniha záklaních prostředků 1949-1959, evidence pracovních jednotek 1951-1952, knihy zúčtování příjmů se členy 1958-1959, knihy osovních účtů členů 1951-1959, tříletý a pětileté plány rozvoje 1955-1975, plán konsolidace 1969-1970, výrobně finanční plány 1952-1974, rozbor hospodaření 1963-1974, roční výkazy 1969-1974, bilanční přehled 1947-1948, statistické výakzy 1962-1974, inventarizace 1963-1968, zemědělská hospodářská mapa 1967.
Archiv:
Datace:
(1945) 1949 - 1974 (1975)
Původce:
Jednotné zemědělské družstvo Plaveč - JZD založeno 30. 06. 1949 - usnesením členské schůze ze dne 13. 2. 1975 a se souhlasem rady ONV ve Znojmě ze dne 17. 7. 1975 bylo jednotné zemědělské družstvo v Plavči sloučeno s Jednotným zemědělským družstvem v Únanově jako družstvem přejímajícím k 1. 1. 1975 integrováno do JZD Únanov
Místo vzniku:
Lutín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Družstva zemědělská

Jednotné zemědělské družstvo Plenkovice

Otevřít
Tematický popis: Výrobně finanční plány JZD 1952-1975, tříletý plán rozvoje JZD 1955, podací protokoly 1956-1970, stavby a HTÚP 1949-1962, plán konsolidace JZD 1970, vzorové stanovy JZD b.d., pracovní řád b.d., výkaz směn pozemků 1962, knihy investic 1950-1952, hlavní knihy 1952-1959, projekt HTÚP 1946-1959, stavební záležitosti (hospodářské středisko JZD) 1953-1960, zápisy z členských a výročních členských schůzí 1969-1977, zápisy ze schůzí představenstva 1975-1977, plán společensko-sociálního rozvoje 1975-1976, krátkodobý plán konsolidace 1972, členské přihlášky 1955-1976, odvodnění pozemků 1972-1976, rozbory hospodaření 1967-1975 (neúplné), přehled hlavních ukazatelů hospodaření 1966-1970, roční výkaz JZD 1953-1976, statistické výkazy 1965-1976, letecké snímky (k.ú. Plenkovice a Kravsko) 1958, 1961.
Archiv:
Datace:
(1946) 1950 - 1976 (1977)
Původce:
Jednotné zemědělské družstvo Plenkovice - JZD ustaveno 10. 4. 1950 (č.j. zem. 2722 ze dne 15. 02. 1965) Jednotné zemědělské družstvo Kravsko: zůstalo v roce 1956 v klidu, následně likvidováno (přípis č.j. zem. 2722/1964 ze dne 30. 12. 1964) - usnesením členské schůze ze dne 11. 12. 1973 a se souhlasem rady ONV ve Znojmě ze dne 23. 5. 1974 bylo schváleno sloučení Jednotného zemědělského družstvo Hluboké Mašůvky s Jednotným zemědělským družstvem v Plenkovicích jako družstvem přejímajícím k 1. 1. 1974 integrováno do JZD Hluboké Mašůvky - usnesením členské schůze ze dne 10. 12. 1976 a se souhlasem rady ONV ve Znojmě ze dne 30. 6. 1977 bylo Jednotné zemědělské družstvo v Plenkovicích sloučeno s Jednotným zemědělským družstvem Únanov jako družstvem přejímajícím
Místo vzniku:
Salačova Lhota
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Družstva zemědělská

Jednotné zemědělské družstvo Podhradí nad Dyjí

Otevřít
Tematický popis: Knihy evidence pracovních jednotek 1951-1961.
Archiv:
Datace:
1951 - 1961
Původce:
Jednotné zemědělské družstvo Podhradí nad Dyjí - k 1. 1. 1962 integrováno do Státního statku Lesná - převedeno podle vládního usnesení č. 992/1961 na státní statek a usnesením rady ONV ve Znojmě č. 186-04 ze dne 13. 05. 1964 - zánik JZD rozhodnutím ONV ve Znojmě 19. 06. 1964 (č.j. zem. 1262/1964)
Místo vzniku:
Samšín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Družstva zemědělská

Jednotné zemědělské družstvo Podmolí

Otevřít
Tematický popis: Hlavní knihy 1951-1961, členské přihlášky 1950, 1956, zápis o prověrce hospodaření 1956, oběžník - žňové práce, opis účetního dokladu na nákup základních prostředků) 1957, stavební záležitosti (adaptace stodoly na stáj) 1950.
Archiv:
Datace:
1950 - 1961
Původce:
Jednotné zemědělské družstvo Podmolí - založeno 4. 1. 1950 - k 1. 1. 1962 integrováno do JZD Bezkov
Místo vzniku:
Nečice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Družstva zemědělská

Jednotné zemědělské družstvo Podmýče

Otevřít
Tematický popis: Knihy evidence pracovních jednotek 1952-1960.
Archiv:
Datace:
1952 - 1960
Původce:
Jednotné zemědělské družstvo Podmýče - k 1. 1. 1962 integrováno do Státního statku Lesná - převedeno podle vládního usnesení č. 992/1961 na státní statek a usnesením rady ONV ve Znojmě č. 186-04 ze dne 13. 05. 1964 - zánik JZD rozhodnutím ONV ve Znojmě 19. 06. 1964 (č.j. zem. 1262/1964)
Místo vzniku:
Otavožaty
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Družstva zemědělská

Jednotné zemědělské družstvo Polánka

Otevřít
Tematický popis: Seznamy členů JZD (vč. výměry půdy a data vstupu do JZD) a seznamy nečlenů b.d., 1969, převzetí živého a mrtvého inventáře do JZD 1959-1961, vyúčtování přínosů členů JZD b.d., soupis majetku JZD (sklad) 1952, nucený nájem 1950-1974, smlouvy o bezplatném užívání nemovitostí 1968-1973, předávací protokol - funkce účetního 1956.
Archiv:
Datace:
(1950) 1952 - 1973 (1974)
Původce:
Jednotné zemědělské družstvo Polánka - JZD založeno v roce 1952 - usnesením členské schůze ze dne 28. 11. 1973 a se souhlasem rady ONV ve Znojmě ze dne 18. 7. 1974 bylo Jednotné zemědělské družstvo v Polánce sloučeno s Jednotným zemědělským družstvem Jamolice jako družstvem přejímajícím
Místo vzniku:
Drnek
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Družstva zemědělská
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace