Ústav dějin Univerzity Karlovy - Archiv Univerzity Karlovy

Kalvodová Dana

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje korespondenci, rukopisy, kresby, fotografie.
Archiv:
Datace:
1928 - 2003
Původce:
Kalvodová Dana (1928-2003), sinoložka a teatroložka, docentka dějjn divadla FF UK
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, jazyk blíže neurčený
Tematická skupina:
Osobní fondy

Kartotéka a databáze jezuitů České provincie Tovaryšstva Ježíšova

Otevřít
Tematický popis: Kartotéka členů české provincie Tovaryšstva Ježíšova, jedná se o bio-bibliografické profily členů jezuitského řádu od příchod do Prahy v roce 1556 do zrušení Tovaryšstva Ježíšova v roce 1773.
Archiv:
Datace:
1965 - 2012
Původce:
Anna Fechtnerová
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, latina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Katalogy posluchačů biskupských a klášterních učilišť

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje sbírku katalogů posluchačů biskupských teologických učilišť v Litoměřicích, Hradci Králové, Českých Budějovicích, sestavené podle vzoru katalogů KFU. Obsahuje rovněž jednotliviny z klášterních učilišť v Oseku a Teplé.
Archiv:
Datace:
1815 - 1849 (1869)
Původce:
Studijní direktoriát theologický
Místo vzniku:
Praha, Příbram
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - biskupství, arcibiskupství, konzistoře, Církevní instituce římskokatolické - řádové provincialáty, kláštery, koleje a řeholní domy, Sbírky jiné

Katalogy posluchačů gymnázií v Čechách

Otevřít
Tematický popis: Chronologicky a místně řazená sbírka obsahuje klasifikační katalogy studentů gymnázií v Čechách. Obsahuje také jmenné seznamy studentů. Vznikla pro potřeby studijního direktoriátu gymnasijního.
Archiv:
Datace:
(1798) 1809 - 1833
Původce:
Studijní direktoriát gymnasijní
Místo vzniku:
Praha, Příbram
Jazyk:
latina, němčina
Tematická skupina:
Sbírky jiné

Katalogy posluchačů Karlo-Ferdinandovy univerzity

Otevřít
Tematický popis: Katalogy posluchačů obsahují zápisy studujících jednotlivých fakult. Zkušební katalogy nejprve členěny podle ročníku, po roce 1850 vytvořeny alfabetické řady dělené podle semestrů.
Archiv:
Datace:
1752 - 1882 (1892)
Původce:
Teologická, právnická, lékařská a filozofická fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
latina, němčina
Tematická skupina:
Vysoké školy

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje především děkanátní spisy, katalogy posluchačů, personálie zaměstnanců a učitelů, studentika (včetně Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Litoměřicích).
Archiv:
Datace:
1891 - 2004
Původce:
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
Místo vzniku:
Praha, Švýcarsko, Vrchlabí
Jazyk:
čeština, latina
Tematická skupina:
Vysoké školy

Kavkovi František a Marie

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje osobní doklady, korespondenci, přípravný materiál, odborné práce, fotografie a dokumentační materiál se vztahem k původcům fondu.
Archiv:
Datace:
1920 - 2005
Původce:
Prof. PhDr. František Kavka, CSc. (1920-2005), historik, profesor českých dějin na FF UK. Doc. PhDr. Marie Kavková, CSc. (1921-2000), docentka romanistiky na FF UK.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Klein Wilhelm

Otevřít
Tematický popis: Obsahuje zejména korespondenci.
Archiv:
Datace:
1893 - 1915
Původce:
Klein Wilhelm (1850-1924), profesor klasické archeologie FF NU
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Klíma Arnošt

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje korespondenci, poznámky, rukopisy, články.
Archiv:
Datace:
1916 - 2000
Původce:
Klíma Arnošt (1916-2000), profesor československých a slovanských dějin FF UK
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Koleje a menzy UK

Otevřít
Tematický popis: Písemnosti vzniklé z činnosti správy kolejí a menz UK
Archiv:
Datace:
1967 - 2006
Původce:
Koleje a menzy Univerzity Karlovy Koleje a menzy UK, Praha
Místo vzniku:
Boston, Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vysoké školy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace