Ústav dějin Univerzity Karlovy - Archiv Univerzity Karlovy

Nadace pro výchovu k ústavnosti

Otevřít
Tematický popis: Nadace pro výchovu k ústavnosti byla nevládní organizace, která vznikla v roce 1994 (stanovy registrovány 1995) s cílem podpořit výchovu k ústavnosti a k právnímu vědomí. Aktivity nadace byly zaměřeny na další vzdělávání učitelů občanské výchovy (OV), vzdělávání studentů učitelství specializovaných na OV, grantovou podporu středním školám, přípravu učebních textů a podporu učitelů v regionech. Nadace působila jednak v prostorách Institutu základů vzdělanosti UK v Praze, jednak v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Garanty nadace byli Zdeněk Pinc a Josef Jařab. V roce 1998 bylo rozhodnuto o transformaci nadace v nadační fond, která byla ovšem rejstříkovým soudem odmítnuta. V roce 2001 došlo k likvidaci nadace. Fond obsahuje statut, doklady o činnosti, korespondenci, rozpočty, personálie, doklady o likvidaci.
Archiv:
Datace:
1995 - 2001
Původce:
Nadace pro výchovu k ústavnosti, Praha
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Nestátní neziskové organizace (dobročinné ústavy, nadace, nadační fondy)

Nečas Jindřich

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje odborné práce původce fondu, recenze, korespondence.
Archiv:
Datace:
1968 - 1999
Původce:
prof. RNDr. Nečas Jindřich (1929-2002), český matematik, profesor Matematicko-fyzikální fakulty UK.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina, ruština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Nechvíle Vincenc

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje rukopisy odborných prací a přípravný materiál k nim.
Archiv:
Datace:
1890 - 1964
Původce:
Nechvíle Vincenc (1890-1964), docent astronomie MFF UK
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Niederle Lubor

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje rukopisy a zlomky korespondence.
Archiv:
Datace:
1865 - 1944
Původce:
Niederle Lubor (1876-1944), profesor prehistorické archeologie a etnografie FF UK
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina, polština
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace