Ústav dějin Univerzity Karlovy - Archiv Univerzity Karlovy

Pacovský Vladimír

Otevřít
Tematický popis: Odborné práce, přípravný studijní materiál, fotografie, korespondence, diplomy.
Archiv:
Datace:
1928 - 2011
Původce:
prof. MUDr. Pacovský Vladimír, DrSc. (1928-2011), profesor 1. LF UK, internista, bývalý prorektor UK
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina, ruština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Pavel Jakub

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje korespondenci, poznámky, rukopisy, články, přednášky, posudky, výstřižky, právní normy.
Archiv:
Datace:
1934 - 1974
Původce:
Pavel Jakub ( 1903-1974), docent Vysoké školy uměleckoprůmyslové, vědecký pracovník Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje spisy děkanátu PedF, rektorátu VŠP a VPŠ, děkanátů fakult VŠP, oddělení -studijní, vědy, zahraniční - na obnovené PedF, neúplné personálie učitelů a studentů, diplomové práce, práce SVOČ, materiály JASPEX (jazykové přípravky expertů).
Archiv:
Datace:
(1894) 1945 - 2010
Původce:
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a její předchůdci (Vysoká škola pedagogická a Vyšší pedagogická škola v Praze, Pedagogický institut v Praze a Brandýse nad Labem)
Místo vzniku:
Boston, Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Vysoké školy

Pertold Otakar

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje rukopisy, články, výpisky, výstřižky, účetní doklady, poznámky, časopisy.
Archiv:
Datace:
1881 - 1958
Původce:
Pertold Otakar (1884-1965), profesor srovnávacích věd náboženských FF UK
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, jazyk blíže neurčený
Tematická skupina:
Osobní fondy

Pešková Jaroslava

Otevřít
Tematický popis: Osobní fond Jaroslavy Peškové (profesorka filozofie na FF UK), odborné práce, přípravný materiál, korespondence, fotografie, materiály ke skautskému hnutí.
Archiv:
Datace:
1929 - 2006
Původce:
Prof. PhDr. Jaroslava Pešková, CSc. (1929-2006)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina, ruština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Petráček Karel

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje poznámky, rukopisy, excerpta, korespondenci, seminární práce, separáty, recenze, časopisy.
Archiv:
Datace:
1941 - 1987
Původce:
Petráček Karel (1926-1989), profesor jihosemitské filologie FF UK
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, arabština, čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Polišenský Josef

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje korespondenci, rukopisy vědeckých prací, podklady pro vědeckou práci, zprávy ze zahraničních cest.
Archiv:
Datace:
1938 - 2001
Původce:
Polišenský Josef (1915-2001), profesor obecných dějin FF UK
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, holandština (nizozemština), italština, maďarština, němčina, polština, ruština, slovenština, španělština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Právnická fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje spisy profesorského kolegia a fakulty (studijní, personální i správní, dále stipendijní a nadační, zlomek doktorského kolegia). Podací protokoly dochovány pro obě kolegia.
Archiv:
Datace:
1848 - 1882
Původce:
Právnická fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity
Místo vzniku:
Praha, Pruské Slezko
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Vysoké školy

Právnická fakulta Německé univerzity v Praze

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje materiály k dějinám PF NU. Úřední knihy státních zkušebních komisí, katalogy posluchačů, rigorozní protokoly a spisový materiál.
Archiv:
Datace:
1877 - 1945
Původce:
Rechts- und staatswissenschaftliche Fakultät der Deutschen Universität in Prag
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Vysoké školy

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje písemnosti vzniklé z činnosti právnické fakulty české KFU a UK, především protokoly schůzí profesorského sboru, personálie zaměstnanců a studentů fakulty, nadace, úřední korespondenci, kvalifikační práce a děkanátní spisy.
Archiv:
Datace:
1882 - 2004
Původce:
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Vysoké školy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace